Thiết bị viễn thông > Hệ thống âm thanh
Nhắn tin FB, Hoặc gọi Tư Vấn: 0935.272205