Kiểm Soát ra vào
Hệ thống an ninh siêu thị - thư viện là hệ thống ngăn ngừa tình trạng thất thoát hàng hóa do do khách, nhân viên…tại cửa hàng.
SPM là giải pháp quản lý bãi đỗ xe của công ty TNHH Toàn Cầu Thịnh được phát triển nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và mức độ tin cậy của các bãi đỗ xe hiện nay.
Nhắn tin FB, Hoặc gọi Tư Vấn: 0935.272205